Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profileg
Tevfik Sönmez KÜÇÜK

@SonmezKucuk

Av. Doçent Doktor - Anayasa ve İdare Hukuku -

ID:1232376937907212291

linkhttps://law.yeditepe.edu.tr/tr/akademik-kadro/tevfik-sonmez-kucuk calendar_today25-02-2020 18:49:06

2,0K Tweet

5,5K Takipçi

238 Takip Edilen

Eren Sönmez 🇹🇷(@SonmezEren) 's Twitter Profile Photo

Üsküdar Salacak sahil ve benzeri sit alanları yapı kayıt belgesi alınmayacak özellikte yerlerdir.

Yapı kayıt belgesinin sit alanlarında yer alan taşınmazlar için verilmiş olması bu gibi durumlarda yıkım kararına engel teşkil etmez. İBB olarak hep bunu savunduk.

Aleyhimize

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

Anayasa md. 138/4 uyarınca idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; yargı kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Kent hakkı, kent nüfusunun plansız artmasını önler. Söz konusu karar özellikle de İSTANBUL için çok kıymetli…👇🏼

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

Eğer ceza md. 51/5 çerçevesinde kesiliyorsa Kanuna aykırı. Zira suç ve cezaların kanuniliği ilkesine uymuyor. Araçla selektör yapmak, hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen bir cihaz mı ki? Bundan dolayı trafik cezası alan sürücüler mutlaka dava açmalı.

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

Eşlerin soyadı konusunda gerçekleştirilen tartışmalar bağlamında üzerinde düşünülmesi gereken bir değişiklik. Soyadı, insanın benliğiyle ilgili bir konu. Bu aşamada kişiye daha fazla özgürlük alanı tanınmalı, kişinin kendi kaderini belirleme hakkına saygı duyulmalı…👇🏼

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli siyasi figürlerinden, “Ortanın Solu” politikasının fikri önderlerinden, Türkiye Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı, İdare Hukuku Profesörü Sayın Turan Güneş’i aramızdan ayırılışının 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum… Mücadelesi bize örnek!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli siyasi figürlerinden, “Ortanın Solu” politikasının fikri önderlerinden, Türkiye Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı, İdare Hukuku Profesörü Sayın Turan Güneş’i aramızdan ayırılışının 42. yılında saygı ve rahmetle anıyorum… Mücadelesi bize örnek!
account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

AYM, belediyeler tarafından salgın dönemine toplanan yardımlara el konulmasına dayanak gösterilen KANUN HÜKMÜNÜ İPTAL ETTİ. Anayasa Md. 153/4 uyarınca iptal kararları geçmişe yürümez. Ancak, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ bu paraların yasal faizi ile yurttaşlara İADE EDİLMESİNİ GEREKTİRİR!

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

Bu tür işlemler AÇIKÇA HUKUKSUZ. YSK içtihadı ile belediye başkanlığının kazanılmasında mazbatanın kurucu bir unsur olmadığı, seçmen iradesinin 31 Mart, 17.00 itibarıyla tecelli ettiği, önceki başkanın belediyenin olağan işleri dışında bir işlem yapma yetkisinin olmadığı sabit…

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

Seçmenin mesajı açıktır: Merkez, muhalif belediyelere köstek olmayı bir kenara bırakmalı; idarenin bütünlüğü ilkesi ışığında yerel yönetimlerle işbirliği yapmalıdır. Güçlü Türkiye idealine seçmen iradesine saygı duyan, yerel politikaları destekleyen bir anlayışıyla ulaşılabilir.

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

Türkiye’de tarih boyunca yerel seçimler siyasi iktidara balans ayarı verildiği oylamalar olmuştur. Halkın iradesinden daha büyük bir güç yoktur…

account_circle
Eren Sönmez 🇹🇷(@SonmezEren) 's Twitter Profile Photo

Bir kamu bankası nezdinde bulunan Metro Projesi hesaplarımız belediye yasasına aykırı olarak haczedilmişti.

Yargıtay hacizlerin haksız olduğuna dair kararı yeniledi ve bir kez daha HACZİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA HÜKMETTİ.

İstanbul'a daha çok metro için mücadeleye devam.🚇🚈🚊🚃

account_circle
Eren Sönmez 🇹🇷(@SonmezEren) 's Twitter Profile Photo

Kanal İstanbul 1. 2. Ve 3. Etap Planlarındaki değişikliklere karşı açtığımızı davayı kazandığımızı ve değişikliklerin İPTAL olduğunu duyurmuştuk.

Kanal İstanbul'un 1. 2. ve 3. Etaplar ANA PLANLARINA açtığımız davalar da neticelendi ve bu planlar da mahkemece İPTAL edildi.🌿🍀

account_circle
Yeni Arayış(@yeniarayiscom) 's Twitter Profile Photo

| Üye merkezli siyasi parti anlayışı

❝ Bir sonraki seçimin belirleyici ölçütünün, karizmatik lider algısından çok, parti örgütünü ve üyeyi önceleyen demokratik anlayış olacağını söylemek yanlış olmaz. ❞

✍️ Tevfik Sönmez KÜÇÜK yazdı ➡️ yeniarayis.com/tevfiksonmezku…

#Yorum | Üye merkezli siyasi parti anlayışı ❝ Bir sonraki seçimin belirleyici ölçütünün, karizmatik lider algısından çok, parti örgütünü ve üyeyi önceleyen demokratik anlayış olacağını söylemek yanlış olmaz. ❞ ✍️ @SonmezKucuk yazdı ➡️ yeniarayis.com/tevfiksonmezku…
account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

5 Şubat 1937 tarihinde “Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılâpçılık” 1924 Anayasası’nın 2. maddesine dahil edilerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri olarak kabul edildi…Kutlu olsun!

account_circle
Tevfik Sönmez KÜÇÜK(@SonmezKucuk) 's Twitter Profile Photo

İzmir’de bir taksi şoförüne yönelik gerçekleştirilen saldırı, taksilerde arka koltukta oturan yolcu ile sürücü arasındaki bağı kesen kurşun geçirmez cam bölmenin cinayet, gasp gibi suçlarla mücadelede ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Yönetmelik değişikliği düşünülmeli!

account_circle
Yeni Arayış(@yeniarayiscom) 's Twitter Profile Photo

❝ Parti içi demokrasiyi hiçe sayan bir siyasi iradeye uyulmasını beklemek, otoriter parti yapısına itaat edilmesini talep etmek anlamını taşır. ❞

✍️ Tevfik Sönmez KÜÇÜK yazdı: Parti disiplini-parti içi demokrasi ilişkisi

Okumak için ➡️ yeniarayis.com/tevfiksonmezku…

❝ Parti içi demokrasiyi hiçe sayan bir siyasi iradeye uyulmasını beklemek, otoriter parti yapısına itaat edilmesini talep etmek anlamını taşır. ❞ ✍️ @SonmezKucuk yazdı: Parti disiplini-parti içi demokrasi ilişkisi Okumak için ➡️ yeniarayis.com/tevfiksonmezku…
account_circle