YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profileg
YDH Add Gorff

@YDHaddgorff

ID:4218007413

calendar_today18-11-2015 13:01:19

1,5K Tweets

844 Followers

218 Following

YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Hogia’ blynyddoedd 8 a 9 yn llwyddiannus dros ben heddiw yng nghystadleuaeth ysgolion uwchradd Môn. Ymlaen i rownd nesaf cwpan Cymru!!

Hogia’ blynyddoedd 8 a 9 yn llwyddiannus dros ben heddiw yng nghystadleuaeth ysgolion uwchradd Môn. Ymlaen i rownd nesaf cwpan Cymru!!
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Gemau pêl-rwyd i enethod blynyddoedd 7,8 a 9 yn Llangefni. Diolch i’r 6ed am eu gwaith caled yn paratoi y timau a’n dyfarnu.

Gemau pêl-rwyd i enethod blynyddoedd 7,8 a 9 yn Llangefni. Diolch i’r 6ed am eu gwaith caled yn paratoi y timau a’n dyfarnu.
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Hogia bl 9 a 10 cyn cystadlu yng nghystadleuaeth Pêl-Fasged Eryri yr wythnos diwethaf. Perfformiad/Ymdrech rhagorol gan bawb-yn curo nifer o gemau a’n colli i enillwyr y gystadleuaeth sef YSHO. Da iawn chi hogia👏⛹️

Hogia bl 9 a 10 cyn cystadlu yng nghystadleuaeth Pêl-Fasged Eryri yr wythnos diwethaf. Perfformiad/Ymdrech rhagorol gan bawb-yn curo nifer o gemau a’n colli i enillwyr y gystadleuaeth sef YSHO. Da iawn chi hogia👏⛹️
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Diwrnod da yn nhwrnament 7 bob ochr ysgolion Mon dydd Gwener. Y 4 tîm wedi chwarae yn dda iawn gyda perfformiadau unigol gwych.Tîm 2 blwyddyn 8 wedi ennill eu cystadleuaeth nhw 👏
🌟🌟 y dydd:Maddie Thomas (bl.7), Zienna Armamd(bl.8) ac Erin Thomas (bl.9)
Diolch MonActif

Diwrnod da yn nhwrnament 7 bob ochr ysgolion Mon dydd Gwener. Y 4 tîm wedi chwarae yn dda iawn gyda perfformiadau unigol gwych.Tîm 2 blwyddyn 8 wedi ennill eu cystadleuaeth nhw 👏 🌟🌟 y dydd:Maddie Thomas (bl.7), Zienna Armamd(bl.8) ac Erin Thomas (bl.9) Diolch @Mon_Actif
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Genethod o dan 18 wedi chwarae pêl-rwyd yng nghystadleuaeth ysgolion Môn neithiwr. Nifer o berfformiadau da iawn.

Genethod o dan 18 wedi chwarae pêl-rwyd yng nghystadleuaeth ysgolion Môn neithiwr. Nifer o berfformiadau da iawn.
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Hogia CA3 wedi mwynhau yn Llangefni yr wythnos diwethaf. Diolch MonActif am drefnu. Genethod yn edrych ymlaen am eu twrn nhw yfory.

Hogia CA3 wedi mwynhau yn Llangefni yr wythnos diwethaf. Diolch @Mon_Actif am drefnu. Genethod yn edrych ymlaen am eu twrn nhw yfory.
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Nifer o berfformiadau da gan fechgyn a genethod YDH heno yn erbyn Ysgol Uwchradd Bodedern. Disgyblion blynyddoedd 7, 9 a 10 wedi cymryd rhan mewn gemau pêl droed a phêl-rwyd.

Nifer o berfformiadau da gan fechgyn a genethod YDH heno yn erbyn @yubodedern. Disgyblion blynyddoedd 7, 9 a 10 wedi cymryd rhan mewn gemau pêl droed a phêl-rwyd.
account_circle
DavidHughes6ed(@DavidHughes6ed) 's Twitter Profile Photo

Pob lwc i Cira, Isabelle, Nel, Eli a Twm yng Nghynhadled Llysgenhadon Ifanc Aur Chwaraeon Cymru wythnos nesa.
All the best to Cira, Isabelle, Nel, Eli and Twm at the Sport Wales Gold Young Ambassadors Conference next week. MonActif YDH Add Gorff

Pob lwc i Cira, Isabelle, Nel, Eli a Twm yng Nghynhadled Llysgenhadon Ifanc Aur Chwaraeon Cymru wythnos nesa. All the best to Cira, Isabelle, Nel, Eli and Twm at the @sportwales Gold Young Ambassadors Conference next week. #RoleModels #ModelauRôl @Mon_Actif @YDHaddgorff
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Genethod o dan 16 wedi mwynhau yng nghystadleuaeth pêl-rwyd Eryri heddiw. Curo 6 gêm, 1 gêm cyfartal a colli 1. Da iawn pawb!!

Genethod o dan 16 wedi mwynhau yng nghystadleuaeth pêl-rwyd Eryri heddiw. Curo 6 gêm, 1 gêm cyfartal a colli 1. Da iawn pawb!!
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Tim pêl-droed genethod bl. 7 ac 8 wedi colli 3-1 yn erbyn Ysgol Dyffryn Conwy dydd Gwener. Anlwcys genod.
Meisi Griffiths yn sgorio ⚽️
🌟 y gêm - Emma Thomas
Welsh Schools' F.A.

Tim pêl-droed genethod bl. 7 ac 8 wedi colli 3-1 yn erbyn Ysgol Dyffryn Conwy dydd Gwener. Anlwcys genod. Meisi Griffiths yn sgorio ⚽️ 🌟 y gêm - Emma Thomas @WelshSchoolsFA
account_circle