YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profileg
YDH Add Gorff

@YDHaddgorff

ID:4218007413

calendar_today18-11-2015 13:01:19

1,5K Tweets

853 Followers

175 Following

Follow People
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Diwrnod da yn nhwrnament pêl-droed 7 bob ochr ysgolion Mon heddiw. Genethod i gyd wedi mwynhau.
Tîm bl. 7 yn 2ail
Tîm bl. 8 yn 3ydd
Tîm bl. 9 yn 2ail
Diolch i MonActif am drefnu

Diwrnod da yn nhwrnament pêl-droed 7 bob ochr ysgolion Mon heddiw. Genethod i gyd wedi mwynhau. Tîm bl. 7 yn 2ail Tîm bl. 8 yn 3ydd Tîm bl. 9 yn 2ail Diolch i @Mon_Actif am drefnu
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Y tim pêl-rwyd dan 18 wedi chwarae yn wych yn nhwrnament ysgolion Cymru yng Nhaerdydd heddiw. Ennill 2 gêm colli 3 a gorffen yn y 6ed safle. Da iawn chi genod 👏. Mrs Bown-Williams a Mrs Jones yn falch iawn ohonoch 🌟🌟

Y tim pêl-rwyd dan 18 wedi chwarae yn wych yn nhwrnament ysgolion Cymru yng Nhaerdydd heddiw. Ennill 2 gêm colli 3 a gorffen yn y 6ed safle. Da iawn chi genod 👏. Mrs Bown-Williams a Mrs Jones yn falch iawn ohonoch 🌟🌟
account_circle
Ysgol David Hughes(@DavidHughesYDH) 's Twitter Profile Photo

Llongyfarchiadau i Osian Bl 9 ar ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth traws gwlad Cymru yn Aberhonddu heddiw. Da iawn chdi!
Congratulations to Osian from Yr 9 who won the Welsh cross country race in Brecon today! Welsh Athletics

Llongyfarchiadau i Osian Bl 9 ar ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth traws gwlad Cymru yn Aberhonddu heddiw. Da iawn chdi! Congratulations to Osian from Yr 9 who won the Welsh cross country race in Brecon today! @WelshAthletics
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Ras hwyl Sion Corn dydd Llun nesaf. Pawb i redeg neu cerdded 1 milltir.
£1 i gymeryd rhan a cael het Sion Corn gyda'r arian yn mynd at elusen lleol.
Santa fun run next Monday. Everyone to run or walk 1 mile.
£1 to take part and receive a santa hat. Money goes to a local charity.

Ras hwyl Sion Corn dydd Llun nesaf. Pawb i redeg neu cerdded 1 milltir. £1 i gymeryd rhan a cael het Sion Corn gyda'r arian yn mynd at elusen lleol. Santa fun run next Monday. Everyone to run or walk 1 mile. £1 to take part and receive a santa hat. Money goes to a local charity.
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Tîm pêl-rwyd genethod dan 18 wedi ennill twrnament Môn. 🌟🌟 y gemau Fflur a Cira
Da iawn chi genod a pob lwc yn nhwrnament Gogledd Orllewin Cymru ar ol Nadolig 🤞
DavidHughes6ed

Tîm pêl-rwyd genethod dan 18 wedi ennill twrnament Môn. 🌟🌟 y gemau Fflur a Cira Da iawn chi genod a pob lwc yn nhwrnament Gogledd Orllewin Cymru ar ol Nadolig 🤞 @DavidHughes6ed
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Oes gan unrhyw un esgidiau pel droed nad ydynt angen? Os oes, plis dewch a nhw lawr i’r adran Add. Gorff. Diolch yn fawr iawn 👍
Does anyone have any football boots they don't need anymore? If you do, please can you bring them down to the P.E. department. Thank you very much 👍

account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Genethod bl. 7,8 a 9 wedi mwynhau gemau cystadleuol yn erbyn SHO, Brynrefail a Llangefni yn nhwrnament hoci Môn/Arfon. Da iawn genod 👏
Year 7,8 and 9 girls played well in the Môn/Arfon hockey tournament. Well done girls 👏
Ysgol David Hughes

Genethod bl. 7,8 a 9 wedi mwynhau gemau cystadleuol yn erbyn SHO, Brynrefail a Llangefni yn nhwrnament hoci Môn/Arfon. Da iawn genod 👏 Year 7,8 and 9 girls played well in the Môn/Arfon hockey tournament. Well done girls 👏 @DavidHughesYDH
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Bechgyn blwyddyn 8 wedi mwynhau diwrnod o hyfforddi a chwarae pêl-fasged yn Aberystwyth.
Year 8 boys enjoyed a day of basketball coaching and playing in Aberystwyth
Basketball Wales | Pêl-Fasged Cymru
Ysgol David Hughes

Bechgyn blwyddyn 8 wedi mwynhau diwrnod o hyfforddi a chwarae pêl-fasged yn Aberystwyth. Year 8 boys enjoyed a day of basketball coaching and playing in Aberystwyth #jnrnba @BasketballWales @DavidHughesYDH
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Genethod blwyddyn 10 ac 11 yn llwyddianus yn nhwrnament pêl-rwyd Môn. Chwarae 4 gêm ennill 4 gêm 👏👏. Pob lwc iddynt yn nhwrnament Gogledd Orllewin Cymru wythnos nesaf 🤞
U16 girls netball team are Ynys Mon schools champions - played 4 won 4
Ysgol David Hughes

Genethod blwyddyn 10 ac 11 yn llwyddianus yn nhwrnament pêl-rwyd Môn. Chwarae 4 gêm ennill 4 gêm 👏👏. Pob lwc iddynt yn nhwrnament Gogledd Orllewin Cymru wythnos nesaf 🤞 U16 girls netball team are Ynys Mon schools champions - played 4 won 4 @DavidHughesYDH
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Gemau pêl-droed a pêl-rwyd yn erbyn ysgol Syr Hugh Owen. Genethod bl. 8 a 9 yn ennill y pêl-droed 3-2 - goliau gan Meisi a Maddy.
3 tîm genethod blwyddyn 7 wedi chwarae pêl-rwyd. Pawb wedi chwarae yn dda ond SHO yn ennill

Gemau pêl-droed a pêl-rwyd yn erbyn ysgol Syr Hugh Owen. Genethod bl. 8 a 9 yn ennill y pêl-droed 3-2 - goliau gan Meisi a Maddy. 3 tîm genethod blwyddyn 7 wedi chwarae pêl-rwyd. Pawb wedi chwarae yn dda ond SHO yn ennill
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Wedi bod yn wythnos brysur iawn yn yr adran - gemau pêl-droed, pêl-rwyd, hoci a pêl-fasged ⚽️🏐🏑🏀
A very busy week in the department with football, netball, hockey and basketball games

account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Genethod bl. 9 a 10 wedi colli yn erbyn Brynrefail heno. Ymroddiad da gan bawb.
Brynrefail 6 YDH 1
- Meisi yn sgorio.
🌟 y gêm - Emma.
Pob lwc yn y gêm nesaf AddGorff Brynrefail 🤞

Genethod bl. 9 a 10 wedi colli yn erbyn Brynrefail heno. Ymroddiad da gan bawb. Brynrefail 6 YDH 1 - Meisi yn sgorio. 🌟 y gêm - Emma. Pob lwc yn y gêm nesaf @AGbrynrefs 🤞
account_circle
DavidHughes6ed(@DavidHughes6ed) 's Twitter Profile Photo

Cofiwch wisgo coch ddydd Gwener fel rhan o'r ymgyrch gwrth-hiliaeth. Cyfraniad o £1 at waith Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.🔴
Remember to wear red on Friday to show our support for anti-racism. Your £1 will be supporting the work of Show Racism the Red Card.🔴 Ysgol David Hughes

Cofiwch wisgo coch ddydd Gwener fel rhan o'r ymgyrch gwrth-hiliaeth. Cyfraniad o £1 at waith Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.🔴 Remember to wear red on Friday to show our support for anti-racism. Your £1 will be supporting the work of Show Racism the Red Card.🔴 @DavidHughesYDH
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Llongyfarchiadau anferth i Alex, Bl.9 ar gael ei ddewis i sgwad pêl fasged dan 14 Cymru. Gwych, Alex!
Huge congratulations to Alex, Year 9, for making the Wales under 14 basketball team. Fantastic, Alex!
🏀🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⭐️

Llongyfarchiadau anferth i Alex, Bl.9 ar gael ei ddewis i sgwad pêl fasged dan 14 Cymru. Gwych, Alex! Huge congratulations to Alex, Year 9, for making the Wales under 14 basketball team. Fantastic, Alex! 🏀🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿⭐️
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Buddugoliaeth i dîm pêl-droed genethod dan 13 yn rownd cyntaf Cwpan Cymru heddiw.
Brynrefail 1 YDH 3
Lilly Wright ⚽️⚽️⚽️
Sêren y gêm - Kasey Cox 👏
Perfformiad gwych gan bawb 👏👌👏
3 - 1 win for the u13 girls vs Brynrefail today.
Ysgol David Hughes

Buddugoliaeth i dîm pêl-droed genethod dan 13 yn rownd cyntaf Cwpan Cymru heddiw. Brynrefail 1 YDH 3 Lilly Wright ⚽️⚽️⚽️ Sêren y gêm - Kasey Cox 👏 Perfformiad gwych gan bawb 👏👌👏 3 - 1 win for the u13 girls vs Brynrefail today. @DavidHughesYDH
account_circle
Ysgol David Hughes(@DavidHughesYDH) 's Twitter Profile Photo

Blwyddyn 7 di chware gem gyntaf y tymor heno ac ennill 8-4 yn erbyn YSTJ!! Ellis, Charlie, Macs ac Olli yn sgorio!!
First game of the season for Yr 7 against YsgolSyrThomasJones . Goals from Ellis, Charlie, Macs and Olli!

Blwyddyn 7 di chware gem gyntaf y tymor heno ac ennill 8-4 yn erbyn YSTJ!! Ellis, Charlie, Macs ac Olli yn sgorio!! First game of the season for Yr 7 against @Y_S_T_J . Goals from Ellis, Charlie, Macs and Olli!
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Buddugoliaeth i dîm pêl-droed genethod dan 15 yn rownd cyntaf Cwpan Cymru heddiw.
YDH 8 Bodedern 4
Meisi Griffith ⚽️⚽️⚽️⚽️, Megan Thomas ⚽️⚽️⚽️, Matilda Middleton ⚽️
Sêr y gêm - Emma Thomas a Meisi 👏
Awel Jones - safio cic o'r smotyn 💪
Perfformiad gwych gan bawb 👏👌👏

account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Llongyfarchiadau mawr i Isobel, Nel, Cira, Fflur ac Amy ar gael eu dewis i garfan pel-rwyd dan 18 Gogledd Orllewin Cymru. Da iawn chi genod 👏
Congratulations to the girls on being chosen for the North West Wales u18 netball squad 👏 DavidHughes6ed

Llongyfarchiadau mawr i Isobel, Nel, Cira, Fflur ac Amy ar gael eu dewis i garfan pel-rwyd dan 18 Gogledd Orllewin Cymru. Da iawn chi genod 👏 Congratulations to the girls on being chosen for the North West Wales u18 netball squad 👏 @DavidHughes6ed
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Genethod blwyddyn 10 ac 11 wedi mwynhau penwythnos o bêl-rwyd a gweithgareddau yn Condover Hall wythnos diwethaf. Pawb wedi chwarae yn wych. Tîm bl. 10 yn anlwcys a colli yn y rownd gyn-derfynol.

Genethod blwyddyn 10 ac 11 wedi mwynhau penwythnos o bêl-rwyd a gweithgareddau yn Condover Hall wythnos diwethaf. Pawb wedi chwarae yn wych. Tîm bl. 10 yn anlwcys a colli yn y rownd gyn-derfynol.
account_circle