YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profileg
YDH Add Gorff

@YDHaddgorff

ID:4218007413

calendar_today18-11-2015 13:01:19

1,5K Tweets

857 Followers

220 Following

YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Gemau cyfeillgar heno i ffwrdd yn Ysgol Bodedern. Y ddau dîm pêl-droed - genethod a bechgyn - a'r tîm hoci cymysg wedi ennill. Tîm pêl-rwyd bl. 7 wedi colli gêm cystadleuol.
Da iawn pawb a diolch Ysgol Uwchradd Bodedern am y croeso 😁

Gemau cyfeillgar heno i ffwrdd yn Ysgol Bodedern. Y ddau dîm pêl-droed - genethod a bechgyn - a'r tîm hoci cymysg wedi ennill. Tîm pêl-rwyd bl. 7 wedi colli gêm cystadleuol. Da iawn pawb a diolch @yubodedern am y croeso 😁
account_circle
DavidHughes6ed(@DavidHughes6ed) 's Twitter Profile Photo

Cais i'n holl gynddisgyblion prysur!
A request to all our busy past pupils!
Os hoffech ddod nol i roi sgwrs i fl12 am ble rydych chi nawr ers gadael Ysgol David Hughes, plis cysylltwch!
If you like to come back to give a talk to yr12 about where you are now, please get in touch!

account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Diwrnod o weithgareddau amgen yng nghanolfan hamdden Beaumaris dydd Sadwrn (18-2-23). Dilynwch y linc isod am fwy o wybodaeth:
tinyurl.com/beaumarissport…

account_circle
Warrior Spirit Martial Arts(@WarriorSpirit24) 's Twitter Profile Photo

Wedi mwynhau ein sesiwn karate efo criw gynta bl 7 yn Ysgol David Hughes heddiw! Criw da 🥋
Enjoyed our karate session with the first group of Yr 7 at Ysgol David Huges today! Good crew🥋

Wedi mwynhau ein sesiwn karate efo criw gynta bl 7 yn @DavidHughesYDH heddiw! Criw da 🥋 Enjoyed our karate session with the first group of Yr 7 at Ysgol David Huges today! Good crew🥋
account_circle
Clwb Rygbi Llangefni🏉🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🐗(@CRLlangefni) 's Twitter Profile Photo

Super Six! Da iawn i Saran, Llio, Leah, Catrin, Grace ag Ella ar ei buddigoliaeth efo RGC heddiw yn erbyn y Gweilch. Y sgor terfynnol yn 29-8 i’r Gogs 👏🏻🏉🤩

Super Six! Da iawn i Saran, Llio, Leah, Catrin, Grace ag Ella ar ei buddigoliaeth efo RGC heddiw yn erbyn y Gweilch. Y sgor terfynnol yn 29-8 i’r Gogs 👏🏻🏉🤩
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Diolch Chwaraeon yr Urdd a Basketball Wales | Pêl-Fasged Cymru am drefnu y cystadleuaeth 3v3 ddoe. Profiad gwych i bawb. Llongyfarchiadau i bawb, ond yn enwedig genethod blynyddoedd 9 a 10!🏀⛹️⛹️‍♀️🏀

Diolch @chwaraeonyrurdd a @BasketballWales am drefnu y cystadleuaeth 3v3 ddoe. Profiad gwych i bawb. Llongyfarchiadau i bawb, ond yn enwedig genethod blynyddoedd 9 a 10!🏀⛹️⛹️‍♀️🏀
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Hogia’ blynyddoedd 8 a 9 yn llwyddiannus dros ben heddiw yng nghystadleuaeth ysgolion uwchradd Môn. Ymlaen i rownd nesaf cwpan Cymru!!

Hogia’ blynyddoedd 8 a 9 yn llwyddiannus dros ben heddiw yng nghystadleuaeth ysgolion uwchradd Môn. Ymlaen i rownd nesaf cwpan Cymru!!
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Gemau pêl-rwyd i enethod blynyddoedd 7,8 a 9 yn Llangefni. Diolch i’r 6ed am eu gwaith caled yn paratoi y timau a’n dyfarnu.

Gemau pêl-rwyd i enethod blynyddoedd 7,8 a 9 yn Llangefni. Diolch i’r 6ed am eu gwaith caled yn paratoi y timau a’n dyfarnu.
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Hogia bl 9 a 10 cyn cystadlu yng nghystadleuaeth Pêl-Fasged Eryri yr wythnos diwethaf. Perfformiad/Ymdrech rhagorol gan bawb-yn curo nifer o gemau a’n colli i enillwyr y gystadleuaeth sef YSHO. Da iawn chi hogia👏⛹️

Hogia bl 9 a 10 cyn cystadlu yng nghystadleuaeth Pêl-Fasged Eryri yr wythnos diwethaf. Perfformiad/Ymdrech rhagorol gan bawb-yn curo nifer o gemau a’n colli i enillwyr y gystadleuaeth sef YSHO. Da iawn chi hogia👏⛹️
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Diwrnod da yn nhwrnament 7 bob ochr ysgolion Mon dydd Gwener. Y 4 tîm wedi chwarae yn dda iawn gyda perfformiadau unigol gwych.Tîm 2 blwyddyn 8 wedi ennill eu cystadleuaeth nhw 👏
🌟🌟 y dydd:Maddie Thomas (bl.7), Zienna Armamd(bl.8) ac Erin Thomas (bl.9)
Diolch MonActif

Diwrnod da yn nhwrnament 7 bob ochr ysgolion Mon dydd Gwener. Y 4 tîm wedi chwarae yn dda iawn gyda perfformiadau unigol gwych.Tîm 2 blwyddyn 8 wedi ennill eu cystadleuaeth nhw 👏 🌟🌟 y dydd:Maddie Thomas (bl.7), Zienna Armamd(bl.8) ac Erin Thomas (bl.9) Diolch @Mon_Actif
account_circle
YDH Add Gorff(@YDHaddgorff) 's Twitter Profile Photo

Genethod o dan 18 wedi chwarae pêl-rwyd yng nghystadleuaeth ysgolion Môn neithiwr. Nifer o berfformiadau da iawn.

Genethod o dan 18 wedi chwarae pêl-rwyd yng nghystadleuaeth ysgolion Môn neithiwr. Nifer o berfformiadau da iawn.
account_circle